CERRAHİ OPERASYON VE GAZ ANESTEZİSİ

  • Operasyon öncesi Fiziksel Muayene

Güvenli bir cerrahi operasyon için veteriner hekiminizin hastanın geçmişi ve fiziki durumu hakkında iyi bilgi sahibi olması gerekir. Muayene sonucunda herhangi bir hastalık belirtisi gözlemlendiğinde operasyon ertelenebilir veya iptal edilebilir.

  • Operasyon öncesi Kan tahlilleri

Yapılacak olan tahliller sayesinde hastamızın kan pıhtılaşma problemi, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri, kansızlık, kan şeker düzeyi ölçülerek hastamızı operasyona aldığımız takdirde, doğru tedavi ve kesin teşhis yöntemiyle daha kısa sürede sağlığına kavuşturabiliriz. Kutup Veteriner kliniğimizde birçok gerekli tahlilleri yapabilecek tam teşekküllü laboratuvarımız mevcuttur.

  • Anestezi

Anestetik vücuttaki özellikle sinir sistemi hücrelerinin fonksiyonlarını durduran veya yavaşlatan ilaçtır. Bu tür anestetik ilaçların canlı (insan, hayvan) üzerindeki etkisine narkoz veya anestezi denir.

Kısırlaştırma, tümör, yumuşak doku, kırık için gerekli uzun süreli cerrahi operasyonlarda hastanın acıya karşı duyarlılığını kaybetmesi için lokal anesteziden ziyade genel anestezi tercih edilir. İşlemin rahat yapılabilmesi için anestetik ilacın kanda belirli bir konsantrasyona ulaşması ve aynı seviyede kalması gerekir. Belirli bir miktarın altına düştüğü zaman hücreler normal fonksiyonlarına başlarlar ve hasta uyanır. Verilen daha yüksek anestetikler tehlikelidir.

Anestetik ilaçlar genel olarak 2 gruba ayrılır;

1.Gaz halinde bulunanlar: Uçucu (Gaz) anestetik ilaçlar solunum yoluyla verilir. Önce akciğerlere gider ve ardından kan dolaşımı ile bütün vücuda yayılır.

  1. Solid (katı) anestetikler: Solid anestetikler damar yoluyla hastaya uygulanır.

Biz kliniğimizde Kutup Veteriner Kliniği olarak Cerrahi operasyon larımızda Gaz Anestezisi yöntemini uygulamayı tercih ediyoruz.

GAZ ANESTEZİNİN ENJEKSİYONLA YAPILAN SOLİD ANESTEZİDEN FARKLARI

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi anestezi cerrahi operasyon esnasında hastanın konforunu sağlayıp acı duymaması ve cerrahi operasyonun başarılı geçmesini sağlar. Fakat basık burunlu hayvan türlerinde kanatlılarda veya herhangi bir rahatsızlığı olan hayvanlarda enjeksiyonla verilen anestetikler ciddi istenmeyen durum yaratabiliyor hatta hastanın ölümü ile bile sonuçlanabiliyor.  Ancak tıptaki ilerlemeler, yeni çıkan teknikler cihazlar sayesinde cerrahi operasyonlarda anestezi (narkoz) komplikasyonlarını minimize etmiştir.

Gaz Anestezinin enjeksiyonla yapılan solid (katı) anesteziden en büyük ve önemli farkı;

Enjeksiyonla verilen anestetik ilacın vücuttan atılma süresinin çok uzun olup hatta bazı hastaların kaybına bile neden olması sıklıkla karşılaşılan komplikasyonlardandır. Ancak Gaz anestezi ile bu süreler ve riskler önemli oranda azaltılmıştır. Cerrahi operasyon esnasında gaz anestetiklerin yeterli olduğu durumda kesilip, ilacın solunumla dışarı atılmasını sağlanmaktadır. Yine bu gaz anestezisi sırasında hastaya sürekli oksijen verilir. Böylece anestetik ilaca bağlı solunum yetmezliği kayıpları riski en minimum hale getirilir.

Kutup Veteriner Kliniği olarak tam teşekküllü kliniğimizde cerrahi operasyonlarımızı uzman veteriner hekimlerimiz sayesinde güvenilir şekilde yapabiliyoruz. Gaz anestezisi en önde tercih ettiğimiz anestetik yöntem. Her türlü ağrı acı oluşturacak cerrahi operasyon larımızda kullanıyoruz. Hastanın hem ağrı duygusunu yok etmesi, hem de hastanın operasyon sonrasında 1-1.5 dakikalık gibi kısa bir sürede normale dönmesinin sağlanması en büyük avantaj sağlıyor.

Enjeksiyonla yapılan solid anestezi yönteminden sonra hastanın uyanması, yeme içme hareketlerine dönmesi, kendisini temizlemesi gibi normal hareketlere dönmesi uzun zaman alıyor. Hatta solunum problemi, kalp yetmezliği gibi hastalarda ciddi komplikasyonlara sebep olabiliyor. En kötüsü ölümle bile sonuçlanabiliyor.

Instagram sayfamızdan bizi takip ediniz>>>

Genel olarak farklarını ve avantajlarını sıralarsak;
  1. Anestezi veya diğer bir adıyla narkoz hayvanlar için daima risk taşır. Özellikle enjeksiyon ile verilen solid (katı) anestetik ilaçlar uygulandıktan sonra kontrolü yapılamamakta herhangi olumsuz durumda müdahale şansı azalmaktadır. Gaz anestezisi solunum yoluyla verildiği için operasyon esnasında ani gelişen herhangi olumsuz durumda direk kesilebilmektedir. Bu yüzden riski minimize eder.
  2. Gaz anestezisinde, narkoz kesildikten 1-1.5 dk gibi kısa süre sonra uyanma olmakta ama enjeksiyon anestezisinde daha uzun sürmektedir.
  3. Operasyon esnasında kapalı devre sistemi ile kullanılan oksijen ve dışarı atılan kirli hava filtrelenerek temizlenmektedir. Böylelikle anestetik maddenin dışarıya akışı engellenip doğaya karışmamaktadır.
  4. Gaz anestezisinde üzerindeki Vaporizatör sayesinde anestetik ilaç çok hassas bir şekilde doze edilip ölçülebilmektedir.
  5. Gaz anestezisi en güvenilir yöntemdir. İnsanların ameliyatlarında kullanılan narkoz un aynısıdır. Hasta kendine çabuk gelebildiği için çok yaşlı kedi ve köpeklerde operasyon şansını arttırmaktadır. Ayrıca basık burunlu kedi ve köpeklerde operasyon riski daha minimize edilir. Ayrıca kuşlar gibi kanatlı hayvanlarda, egzotik hayvanlarda, hamster, iguana gibi hayvanlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Gaz anestezi yöntemi özel cihazlarla yapıldığı için her klinikte olmayabilir. Ücret olarak da daha pahalı olduğundan hasta sahipleri hepsi aynı nasıl olsa diye düşünüp enjeksiyonu tercih edebiliyorlar. Veya cerrahi operasyonu yapacak veteriner hekim bu konuda detaylı bilgi vermeyebiliyor. Bu yüzden iyice araştırılıp öyle veteriner seçimine gidilmesi gereklidir.

Hayvanlarda cerrahi operasyon ve anestezi iyi planlanması gereken bir süreçtir ve içinde maddiyattan çok hayvan sevgisi barındıran tecrübeli veteriner hekimler tarafından yapılmalıdır.

Hasta başı Monitörü

Kutup Veteriner Kliniğimizde hasta başı monitör sistemiyle operasyon sırasında hastamızın Kan oksijen saturasyonu, tansiyon, nabız, EKG solunum ve vücut ısısı anestezi operasyon süresince gözlenebilmekte ve en ufak sapmalarda müdahale şansımız olmaktadır.

Blog sayfamızı takip ediniz>>>